ވިލިނގިލީގައި މަސްވެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް

ވިލިނގިލީ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ހުކުރުދުވަހު މަސްވެރިންނަށް ހާއްސަ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މިވަނީ ނިންމާފައެވެ. ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާވެއްދިހަރޭގައެވެ. މިއިވެންޓްގައި ވީހާވެސް ގިނަ މަސްވެރިން ބައިވެރިވުަކީ ކައުންސިލުގެ ވަރަށްބޮޑު އެދުމެކެވެ. މިކުޅިވަރުތަކުގެ މައުލޫމާތު މިވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ފޯރޮކޮށްދެވޭނެއެވެ.

Leave a Reply