Tag: awards

މަސްވެރިންގެ ދުވަސް

ވިލިނގިލީގައި މަސްވެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް

ވިލިނގިލީ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ހުކުރުދުވަހު މަސްވެރިންނަށް ހާއްސަ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މިވަނީ ނިންމާފައެވެ. ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާވެއްދިހަރޭގައެވެ. މިއިވެންޓްގައި ވީހާވެސް ގިނަ މަސްވެރިން ބައިވެރިވުަކީ...