4 ޓީމާއެކު WDC އިންޓަރ އޮފީސް ބަށި މުބާރާތް ފަށަނީ!

4 ޓީމާއެކު ކުޅިވަރެ.ކޮމް WDC އިންޓަރ އޮފީސް ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް 2022، 31 އޮކްޓޯބަރގެ ހަވީރު ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ 4 ޓީމަކީ:-

1- ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް (ގާހް)
1- ފެނަކަ ވިލިނގިލީ ބްރާންޗް (ޓީމް ފެނަކަ)
2- ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު (ޕީޓީއޭ)
3- ވިލިނގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން (ވިލި ޕޮލިސް ކްލަބް)

މެޗް ޝެޑިއުލް

Leave a Reply