12 ޓީމާއެކު ކުޅިވަރެ.ކޮމް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ފަށަނީ

ކުޅިވަރެ.ކޮމް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022 17 ފެބްރުއަރީގެ ހަވީރު 04:00 ގައި ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ޖުމްލަ 12 ޓީމަކުން ވާދަކުރާ މިމުބާރާތް ކުޅުމަށް ނިންމާފައިވަނީ 4 ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. ކޮންމެ ގްރޫޕަކުން އެންމެ މޮޅު ދެޓީމު ކުއަރޓަރ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރާނެއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ޓީމްތަކާއި، ކުޅުންތެރިންގެ މައުލޫމާތު، އަދި މެޗްތަކުގެ ނަތީޖާއާއި، ޓީމްތަކާއި ކުޅުންތެރިންގެ ތަފާސްހިސާބުވެސް މިވެބްސައިޓުގައި ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. މިމުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުން އޮންނާނީ 15 ފެބްރުއަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 09:00ގައެވެ.

ޓީމްތައް

ކުޅުންތެރިން

Leave a Reply