މަސްރޭހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އީދު ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސްރޭހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 12 ޖުލައި 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 22:00 ގެ ކުރިން، އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ. މުބާރާތް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ 13 ޖުލައި 2022 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދާއި، އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް މިވެބްސައިޓްގެ ޑައުންލޯޑްސް ޕޭޖުން ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ.

މަސްރޭހުގެ ޤަވާއިދު

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް

Leave a Reply