އީދު ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތައް

2022 ވަނަ އަހަރުގައި ތަންފީޒު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގއ.ވިލިނގިލީ ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރުގައި ހިމެނޭ އީދު ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތައް 08-14 ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަކާއި، އަވަށްތަކުގެ މެދުގައި ކުޅެވޭ ވާދަވެރި އެކިއެކި ކުޅިވަރުތައް ހިމެނެއެވެ.

މިހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ޖުމްލަކޮށް ވަރަށްގިނަ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ލިބިގެން އެބަދެއެވެ. ޢީދާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްދާ ހަރަކާތްތަކުގެ މައުލޫމާތާއި ލައިވް ކަވަރޭޖް ކުޅިވަރެ.ކޮމް ފޭސްބުކް ޕޭޖުންނާއި، ވެބްސައިޓުން ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ.

އީދު ކުޅިވަރު

Leave a Reply