ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި 5 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ވިލިނގިލީ ކުޅިވަރު ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ފުރަތަމަ މުބާރާތް ”އިންޓަރ އޮފީސް ނެޓްބޯޅަ ޓޯނަމެންޓް“ ގައި 5 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މި ފަސްޓީމަކީ:

  1. ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓް (ޖީކޭކޭ)
  2. ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް (ގާހް)
  3. އިޤްރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރީސްކޫލް (ޓީމް އިޤްރާ)
  4. މިފްކޯ
  5. ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލް

ޖެނުއަރީ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމުބާރާތުގައި ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ މެޗްތަކަށްފަހު އެންމެ ގިނަ ޕްއިންޓް ލިބޭ 4 ޓީމެއް ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރުކުރާނެއެވެ. ސެމީފައިނަލުން މޮޅުވާ 2 ޓީމްގެ މެދުގައި ފައިނަލް ކުޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޓީމްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލުން އޮންނާނީ 17 ޖެނުއަރީގައެވެ. ގުރުއަތު ލުން ނިމުމުން މެޗްތަކުގެ ޝެޑިއުލާއި، ޓީމްތަކުގެ މައުލޫމާތު މިވެބްސައިޓުން ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ.

Leave a Reply